Pompy ciepła

Pomorskie.


Spis treści:
Wszystko na temat pomp ciepła w pomorskim.
Serwis pomp ciepła w pomorskim.
Najważniejsze komponenty, ktore zawierają pompy.
Jakie najczęściej są montowane pompy w pomorskim?
Główne zalety montowanych pomp.
Ile cykli ma pompa i jak działa?
Pompa podczas cyklu grzania.
Pompa podczas cyklu chłodzenia.
Pompa podczas cyklu odraszania.
Więcej źródeł zasilania.
Ile energii na ogrzewanie zużywają pomorskie domy pasywne z pompą monoblock?
Ile kosztowała najtańsza pompa ciepła powietrzna w pomorskim?
Czy pomorskie jako województwo udziela dofinansowania do montażu instalacji odnawialnych źródeł energii?
Jak długo trzeba czekać na wycenę pompy ciepła w pomorskim?
Które pompy są najczęściej wybierane w pomorskim?
Zamontowaliśmy gruntową pompę ciepła w pomorskim do domu pasywnego.Pompa ciepła pomorskie.
Pompy ciepła pomorskie - projekt, montaż, serwis. Pompy powietrzne Kaisai to najwyższa jakość, korzystna cena i wysoka wydajność.

Wszystko na temat pomp ciepła w pomorskim, artykuły oraz nasze najważniejsze projekty i montaże wraz z opisem całej realizacji.

Działając na większym obszarze czyli w województwie pomorskim montujemy różnego rodzaju pompy ciepła w domach pasywnych w budynkach użyteczności publicznej, szkołach, biurowcach, kościołach czy też na basenach. Nasze instalacje sprawdzają się doskonale zarówno przy użyciu pomp powietrznych jak i gruntowych co potwierdzają nasi klienci licząc oszczędności płynące z montażu i posiadania pomp ciepła.

Zrównoważone budownictwo w pomorskim to także domy pasywne, które niejednokrotnie wyposażaliśmy w pompy ciepła każdego rodzaju i różnej mocy. Budownictwo w ostatnich latach przechodzi ogromną przemianę technologiczną pod względem oszczędności energetycznych i surowcowych. Cała branża idzie w kierunku zrównoważonego rozwoju od największych budynków typu wieżowce, aż po domki jednorodzinne. Budynki pasywne są jednym z przykładów idealnej harmonii technologia-środowisko naturalne-żużycie energii. Samowystarczalne budynki w energię i wodę to rozwiązania kosztowne ale i bardzo ekologiczne oraz korzystne dla środowiska.
Nie da się określić wszystkich właściwości domów pasywnych w jednym zdaniu ale z pewnością możemy stwierdzić, że jest to użycie wszelkich najnowocześniejszych materiałów oraz produktów, które w maksymalny sposób oszczędzają energię oraz są ekologiczne. Za tym wszystkim stoi rzecz najważniejsza czyli pozyskiwanie energii z otoczenia w sposób bierny. Tego rodzaju budynek charakteryzuje się bardzo dobrą izolacją termiczną.

Zainstalowana pompa ciepła przy budynku w wojewodztwie pomorskim.
Powietrzne pompy ciepła i województwo pomorskie obfituje w wykonywanie projektów, sprzedaż i montaż produktów najwyższej jakości i wydajności.

Dane porównawcze w ilości zamontowanych pomp ciepła w pomorskim na dzień 22 październik 2021.

Montaż powietrznych pomp - ilość:118 sztuk
Montaż gruntowych pomp - ilość:28 sztuk
Ceny od:3500zł
Średnia cena:19000zł
Pomorskie pompy ciepła, zewnetrzne, powietrzne.
Pomorskie pompy ciepła, zewnetrzne, powietrzne.

Serwis pomp ciepła w pomorskim.

Nasze wszystkie realizacje oznaczamy współrzędnymi na mapie wraz z datą montażu instalacji. Daje nam to duże możliwości kontroli terminów serwisu eksploatacyjnego, który zapewnia sprawne działanie pomp ciepła przez cały rok. Oczywiście najwięcej zamontowaliśmy w Trójmieście i w całym województwie pomorskim. Biorąc pod uwagę serwis w całym województwie pomorskim to musimy planować wyjazdy bardzo szczegółowo i skrupulatnie. Taki proces daje nam możliwości płynnej obsługi eksploatacyjnej w całym dość dużym regionie bez jakichkolwiek opóźnień. Pomorskie to obszar, w którym nie spotkaliśmy się z jakimikolwiek problemami związanymi z gruntem tak więc śmiało możemy powiedzieć, że jest to rejon idealny, aby szukać oszczędności poprzez pompy ciepła. Gwarancja jaką udzielamy wynosi na całość maksymalnie 36 miesięcy natomiast na podzespoły, które wymieniamy gwarancja jest odnawiana i wynosi 24 miesiące od momentu montażu.

Najważniejsze komponenty, ktore zawierają pompy.

Czynnik chłodniczy to płyn, który krąży w pompie ciepła, naprzemiennie pochłaniając, transportując i uwalniając ciepło. W zależności od lokalizacji, ciecz może być cieczą, gazem lub mieszaniną gazowo-parową.
Zawór rozdzielający steruje kierunkiem przepływu czynnika chłodniczego w pompie ciepła i przełącza pompę ciepła z trybu ogrzewania na tryb chłodzenia lub odwrotnie.
Wężownica to pętla lub pętle rurek, w których zachodzi wymiana ciepła między źródłem/odbiornikiem a czynnikiem chłodniczym. Rurki mogą mieć żebra, aby zwiększyć powierzchnię dostępną do wymiany ciepła.
Parownik to wężownica, w której czynnik chłodniczy pochłania ciepło z otoczenia i wrze, stając się parą o niskiej temperaturze. Gdy czynnik chłodniczy przechodzi z zaworu zmiany kierunku do sprężarki, akumulator zbiera nadmiar cieczy, która nie uległa odparowaniu w gaz. Jednak nie wszystkie pompy ciepła mają akumulator.
Sprężarka ściska ze sobą cząsteczki gazu chłodniczego, podnosząc temperaturę czynnika chłodniczego. To urządzenie pomaga w przekazywaniu energii cieplnej między źródłem a odpływem.
Skraplacz to wężownica, w której czynnik chłodniczy oddaje ciepło do otoczenia i staje się cieczą.
Urządzenie rozprężne obniża ciśnienie wytwarzane przez sprężarkę. Powoduje to spadek temperatury, a czynnik chłodniczy staje się niskotemperaturową mieszaniną parowo-cieczową.
Jednostka zewnętrzna to miejsce, w którym ciepło jest przekazywane do/z powietrza zewnętrznego w powietrznej pompie ciepła. Jednostka ta zazwyczaj zawiera wężownicę wymiennika ciepła, sprężarkę i zawór rozprężny. Wygląda i działa w taki sam sposób, jak zewnętrzna część klimatyzatora.
Wężownica wewnętrzna to miejsce, w którym ciepło jest przekazywane do/z powietrza wewnętrznego w niektórych typach powietrznych pomp ciepła. Ogólnie rzecz biorąc, jednostka wewnętrzna zawiera wężownicę wymiennika ciepła, a także może zawierać dodatkowy wentylator do rozprowadzania ogrzanego lub schłodzonego powietrza do przestrzeni, w której przebywają ludzie. Plenum , widoczne tylko w instalacjach kanałowych, jest częścią sieci dystrybucji powietrza.
Komora to komora powietrzna, która stanowi część systemu rozprowadzania ogrzanego lub schłodzonego powietrza w domu. Jest to zazwyczaj duży przedział bezpośrednio nad lub wokół wymiennika ciepła.
Inne warunki Jednostki miary pojemności lub zużycia energii: Btu/h lub brytyjska jednostka cieplna na godzinę to jednostka używana do pomiaru mocy cieplnej systemu grzewczego. Jeden Btu to ilość energii cieplnej wydzielanej przez typową świecę urodzinową. Gdyby ta energia cieplna została uwolniona w ciągu jednej godziny, odpowiadałoby to jednemu Btu/h. kW lub kilowat jest równy 1000 watów. Tyle energii potrzebuje dziesięć 100-watowych żarówek. Tona jest miarą wydajności pompy ciepła. Odpowiada to 3,5 kW lub 12 000 Btu/h.

Jaka najczesciej jest montowana pompa w wojewodztwie pomorskim?

W pomorskim 80% montażu stanowi pompa ciepła powietrzna.Powietrzne pompy ciepła wykorzystują powietrze zewnętrzne jako źródło energii cieplnej w trybie ogrzewania do odrzucania energii w trybie chłodzenia. Tego typu systemy można ogólnie podzielić na dwie kategorie: Pompy ciepła powietrze-powietrze. Jednostki te ogrzewają lub chłodzą powietrze w domu i stanowią zdecydowaną większość integracji powietrznych pomp ciepła w Polsce.
Można je dalej klasyfikować według rodzaju instalacji:
Kanałowy: Wężownica wewnętrzna pompy ciepła znajduje się w kanale. Powietrze jest ogrzewane lub schładzane, przepuszczane przez wężownicę, zanim zostanie rozprowadzone kanałem do różnych miejsc w domu.
Bezkanałowy: Wężownica wewnętrzna pompy ciepła znajduje się w jednostce wewnętrznej. Te jednostki wewnętrzne są zazwyczaj umieszczone na podłodze lub ścianie zajmowanej przestrzeni i bezpośrednio ogrzewają lub chłodzą powietrze w tej przestrzeni. Wśród tych jednostek możesz zobaczyć terminy mini- i multi-split:
Mini-Split: pojedyncza jednostka wewnętrzna znajduje się w domu, obsługiwana przez pojedynczą jednostkę zewnętrzną.
Multi-Split: W domu znajduje się wiele jednostek wewnętrznych, obsługiwanych przez jedną jednostkę zewnętrzną. Systemy powietrze-powietrze są bardziej wydajne, gdy różnica temperatur między wnętrzem a zewnętrzem jest mniejsza. Z tego powodu pompy ciepła powietrze-powietrze zazwyczaj próbują zoptymalizować swoją wydajność, dostarczając większą ilość ciepłego powietrza i podgrzewając je do niższej temperatury (zwykle między 25 a 45 ° C). Kontrastuje to z systemami pieców, które dostarczają mniejszą ilość powietrza, ale podgrzewają je do wyższych temperatur (od 55°C do 60°C). Jeśli przełączasz się na pompę ciepła z pieca, możesz to zauważyć, gdy zaczniesz używać nowej pompy ciepła.

Pompy ciepła powietrze-woda są rzadziej spotykane w Polsce ogrzewają lub chłodzą wodę i są stosowane w domach z wodnymi systemami dystrybucji, takimi jak grzejniki niskotemperaturowe, promienniki podłogowe lub klimakonwektory. W trybie ogrzewania pompa ciepła dostarcza energię cieplną do systemu hydraulicznego. Proces ten jest odwracany w trybie chłodzenia, a energia cieplna jest pobierana z systemu hydraulicznego i wyrzucana do powietrza zewnętrznego.
Temperatury robocze w systemie hydraulicznym mają kluczowe znaczenie przy ocenie pomp ciepła powietrze-woda. Pompy ciepła powietrze-woda działają wydajniej podczas podgrzewania wody do niższych temperatur, tj. poniżej 45 do 50°C, i jako takie lepiej pasują do ogrzewania podłogowego lub systemów klimakonwektorów. Należy zachować ostrożność, rozważając ich zastosowanie z grzejnikami wysokotemperaturowymi, które wymagają temperatury wody powyżej 60°C, ponieważ temperatury te zazwyczaj przekraczają ograniczenia większości domowych pomp ciepła.

Główne zalety montowanych pomp.

Zainstalowanie powietrznej pompy ciepła może przynieść wiele korzyści. W tej sekcji omówiono, w jaki sposób powietrzne pompy ciepła mogą wpłynąć na ślad energetyczny Twojego gospodarstwa domowego.
Efektywność Główną zaletą stosowania powietrznych pomp ciepła jest wysoka wydajność, jaką może zapewnić w ogrzewaniu w porównaniu z typowymi systemami, takimi jak piece, kotły i elektryczne listwy przypodłogowe. W temperaturze 8°C współczynnik wydajności (COP) powietrznych pomp ciepła zwykle waha się od 2,0 do 5,4. Oznacza to, że w przypadku jednostek o współczynniku COP wynoszącym 5,5 kilowatogodzin (kWh) ciepła jest przekazywane za każdą kWh energii elektrycznej dostarczonej do pompy ciepła. Wraz ze spadkiem temperatury powietrza na zewnątrz współczynniki COP są niższe, ponieważ pompa ciepła musi pracować przy większej różnicy temperatur między przestrzenią wewnętrzną i zewnętrzną. W temperaturze –8°C COP może wynosić od 1,1 do 3,7.
Sezonowo, sezonowy współczynnik wydajności ogrzewania (HSPF) dostępnych na rynku urządzeń może wahać się od 7,1 do 13,2. Rzeczywiste oszczędności w dużym stopniu zależą od lokalizacji instalacji pompy ciepła.
Oszczędność energii Wyższa sprawność pompy ciepła może przełożyć się na znaczne zmniejszenie zużycia energii. Rzeczywiste oszczędności w Twoim domu będą zależeć od wielu czynników, w tym lokalnego klimatu, wydajności obecnego systemu, wielkości i typu pompy ciepła oraz strategii sterowania. Dostępnych jest wiele kalkulatorów online, które umożliwiają szybkie oszacowanie, jakich oszczędności energii można oczekiwać w przypadku konkretnego zastosowania. Narzędzie ASHP-Eval firmy NRCan jest ogólnodostępne i może być używane przez instalatorów i projektantów mechanicznych, aby pomóc w doradzaniu w Twojej sytuacji.

Ile cykli ma pompa i jak działa?

Powietrzna pompa ciepła ma trzy cykle:
Cykl grzewczy: Dostarczanie energii cieplnej do budynku
Cykl chłodzenia: usuwanie energii cieplnej z budynku
Cykl odszraniania: usuwanie nagromadzenia szronu na wężownicach zewnętrznych

Podczas cyklu grzania

Ciepło jest pobierane z powietrza zewnętrznego i „pompowane” do pomieszczenia. Najpierw płynny czynnik chłodniczy przechodzi przez urządzenie rozprężne, zamieniając się w niskociśnieniową mieszaninę ciecz/para. Następnie trafia do wężownicy zewnętrznej, która działa jak wężownica parownika. Ciekły czynnik chłodniczy pochłania ciepło z powietrza zewnętrznego i wrze, stając się parą niskotemperaturową. Para ta przechodzi przez zawór zwrotny do akumulatora, który zbiera pozostałą ciecz, zanim para dostanie się do sprężarki. Para jest następnie sprężana, zmniejszając jej objętość i powodując jej podgrzanie. Na koniec zawór zmiany kierunku przepływu przesyła gaz, który jest teraz gorący, do wężownicy wewnętrznej, która jest skraplaczem. Ciepło z gorącego gazu jest przekazywane do powietrza w pomieszczeniu, powodując kondensację czynnika chłodniczego w ciecz. Ciecz ta powraca do urządzenia rozprężającego i cykl się powtarza. Wężownica wewnętrzna znajduje się w kanale w pobliżu pieca.
Zdolność pompy ciepła do przekazywania ciepła z powietrza zewnętrznego do domu zależy od temperatury zewnętrznej. Wraz ze spadkiem tej temperatury spada również zdolność pompy ciepła do pochłaniania ciepła. W przypadku wielu instalacji powietrznych pomp ciepła oznacza to, że występuje temperatura (zwana punktem bilansu cieplnego), w której moc grzewcza pompy ciepła jest równa stratom ciepła w domu. Poniżej tej temperatury otoczenia pompa ciepła może dostarczać tylko część ciepła potrzebnego do utrzymania komfortu w przestrzeni mieszkalnej, a dodatkowe ogrzewanie jest wymagane. Należy zauważyć, że zdecydowana większość powietrznych pomp ciepła ma minimalną temperaturę roboczą, poniżej której nie są w stanie działać. W przypadku nowszych modeli może to wynosić od -15°C do -25°C. Poniżej tej temperatury należy zastosować dodatkowy system do ogrzewania budynku.Cykl chłodzenia.

Cykl opisany powyżej jest odwrócony w celu schłodzenia domu w okresie letnim. Urządzenie odbiera ciepło z powietrza w pomieszczeniu i odrzuca je na zewnątrz. Podobnie jak w cyklu grzewczym, ciekły czynnik chłodniczy przechodzi przez urządzenie rozprężne, zamieniając się w niskociśnieniową mieszaninę cieczowo-parową. Następnie trafia do wężownicy wewnętrznej, która działa jak parownik. Ciekły czynnik chłodniczy pochłania ciepło z powietrza w pomieszczeniu i wrze, stając się parą niskotemperaturową. Para ta przechodzi przez zawór zwrotny do akumulatora, w którym zbiera się pozostała ciecz, a następnie do sprężarki. Para jest następnie sprężana, zmniejszając jej objętość i powodując jej podgrzanie. Na koniec gaz, który jest teraz gorący, przechodzi przez zawór zmiany kierunku przepływu do wężownicy zewnętrznej, która działa jak skraplacz. Ciepło z gorącego gazu jest przekazywane do powietrza zewnętrznego, powodując kondensację czynnika chłodniczego w ciecz. Ta ciecz powraca do urządzenia rozprężającego i cykl się powtarza. Podczas cyklu chłodzenia pompa ciepła osusza również powietrze w pomieszczeniu. Wilgoć w powietrzu przechodzącym nad wężownicą wewnętrzną skrapla się na powierzchni wężownicy i jest gromadzona w misce na dole wężownicy. Odpływ kondensatu łączy tę miskę z odpływem domowym.Cykl odszraniania.

Jeśli temperatura zewnętrzna spadnie do temperatury bliskiej lub poniżej zera, gdy pompa ciepła pracuje w trybie ogrzewania, wilgoć w powietrzu przechodzącym przez wężownicę zewnętrzną będzie się skraplać i zamarzać na niej. Ilość nagromadzonego szronu zależy od temperatury zewnętrznej i ilości wilgoci w powietrzu.
Nagromadzenie szronu zmniejsza sprawność wężownicy, zmniejszając jej zdolność do przenoszenia ciepła do czynnika chłodniczego. W pewnym momencie szron musi zostać usunięty. W tym celu pompa ciepła przechodzi w tryb odszraniania. Najczęstszym podejściem jest:
Najpierw zawór rewersyjny przełącza urządzenie w tryb chłodzenia. Powoduje to wysłanie gorącego gazu do wężownicy zewnętrznej w celu stopienia szronu. Jednocześnie wentylator zewnętrzny, który normalnie wydmuchuje zimne powietrze przez wężownicę, jest wyłączany w celu zmniejszenia ilości ciepła potrzebnego do stopienia szronu. W tym czasie pompa ciepła chłodzi powietrze w przewodach. System grzewczy normalnie ogrzewałby to powietrze, ponieważ jest ono rozprowadzane po całym domu. Do określenia, kiedy urządzenie przechodzi w tryb odszraniania używana jest jedna z dwóch metod:
Sterowanie żądaniem oszronienia monitoruje przepływ powietrza, ciśnienie czynnika chłodniczego, temperaturę powietrza lub wężownicy oraz różnicę ciśnień na wężownicy zewnętrznej w celu wykrycia gromadzenia się szronu. Odszranianie czasowo-temperaturowe jest uruchamiane i kończone przez zaprogramowany zegar interwałowy lub czujnik temperatury umieszczony na wężownicy zewnętrznej. Cykl można inicjować co 30, 60 lub 90 minut, w zależności od klimatu i konstrukcji systemu. Zbędne cykle odszraniania zmniejszają sezonową wydajność pompy ciepła. W rezultacie metoda odszraniania na żądanie jest ogólnie bardziej wydajna, ponieważ uruchamia cykl odszraniania tylko wtedy, gdy jest to wymagane.

Pompy ciepła pomorskie - serwis
Pompy ciepła pomorskie - serwis.
Pomorskie pompy ciepła
Pomorskie - pompy ciepła.

Więcej źródeł zasilania.

Ponieważ powietrzne pompy ciepła mają minimalną temperaturę roboczą na zewnątrz (od -15°C do -25°C) i zmniejszoną wydajność grzewczą w bardzo niskich temperaturach, ważne jest rozważenie dodatkowego źródła ogrzewania dla działania powietrznych pomp ciepła. Ogrzewanie dodatkowe może być również wymagane, gdy pompa ciepła jest w trakcie odszraniania. Dostępne są różne opcje:Ile energii na ogrzewanie zużywają pomorskie domy pasywne z pompą monoblock?

Monoblock montowany w pomorskim to częste rozwiązanie ze względu na wiele jego zalet. Popularność pomp monoblok stale rośnie i cieszą się największą popuparnością ze względu na tańszy montaż, oraz oszczędność miejsca w budynku. Cała jednosta znajduje się na zewanątrz i jest całkowicie odporna na warunki atmosferyczne. Wielu producentów posiada w swojej ofercie tego rodzaju pompy i są one łatwe w serwisowaniu i eksploatacji. Oczywiście te dane są średnie, ponieważ wszystko jest uzależnione od temperatur zewnętrznych i warunków atmosferycznych. Jednego możemy być pewni, domy pasywne zapewniają bardzo duże oszczędności w stosunku do tradycyjnych. Dodatkowo nie jesteśmy zależni od podwyżek związanych z cenami paliw typu gaz, olej czy też prądu. Nawet ogrzewanie wody do kąpieli staje się tak tanie, że nie odczujemy większego zużycia.

Oczywiście te dane są średnie, ponieważ wszystko jest uzależnione od temperatur zewnętrznych i warunków atmosferycznych. Jednego możemy być pewni, domy pasywne zapewniają bardzo duże oszczędności w stosunku do tradycyjnych. Dodatkowo nie jesteśmy zależni od podwyżek związanych z cenami paliw typu gaz, olej czy też prądu. Nawet ogrzewanie wody do kąpieli staje się tak tanie, że nie odczujemy większego zużycia. Nie ma złotego środka ale możemy energię mieć prawie za darmo.

Ile kosztowała najtańsza pompa ciepła powietrzna w pomorskim?

W pomorskim najtańszą pompę jaką zamontowaliśmy była powietrzna pompa marki LG w kwocie 3800 PLN tzw. klimatyzator, który został zamontowany w mieszkaniu o powierzchni 40 metrów kwadratowych. Takie małe jednostki idealnie sprawdzają się w małych mieszkaniach chłodząc latem i dogrzewając zimą przy bardzo niewielkim koszcie prądu.

Czy pomorskie jako województwo udziela dofinansowania do montażu instalacji odnawialnych źródeł energii?

Wszelkiego rodzaju dofinansowania i informacje o nich są dostępne na stronach rządowych, wojewódzkich, miast i gmin. Jeśli nie chcą Państwo tracić czasu na poszukiwania dofinansowań warto dzwonić bezpośrednio do referatów ochorony środowiska w urzędach. Bardzo sprawnie są udzielane wszelkie informacje dla interesantów - sprawdzaliśmy w wielu urzędach.

Jak długo trzeba czekać na wycenę pompy ciepła w pomorskim?

Wycena szacunkowo zajmuje nam 5 dni roboczych. Będzie ona zawierała szczegółowo wypisane wszystkie elementy instalacji, datę montażu, warunki podpisania umowy, warunki gwarancji.

Które pompy są najczęściej wybierane w pomorskim?

Wybór pomiędzy rozwiązaniem powietrznym a gruntowym często jest wymuszony możliwościami jakie ma właściciel domu lub innego budynku. Chętni na montaż podczas budowy domu w 90% decydują się na pompę powietrzną, ponieważ nie ma jeszcze zagospodarowanego ogrodu i bez jakichkolwiek zniszczeń można wykonywać prace ziemne. Powietrzne pompy wybierają wszycy Ci, którzy mają już wybudowane domy wraz z zagospodarowanymi ogrodami nie chcąc niczego niszczyć. Praktycznie każdy nasz klient, który zamówił u nas rozwiązanie powietrzne nie przewidywał instalacji pompy gruntowej w czasie budowy. Pomorskie to przede wszystkim inwestycje proekologiczne typu pompy ciepła, które mogą być współfinansowane z różnych form dotacji, które nasza firma realizauje kompleksowo wykorzystując aktualne formy wsparcia zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych.


Pompy gruntowe od A do Z!

Gruntowe pompy ciepła wykorzystują ziemię lub wodę gruntową jako źródło energii cieplnej w trybie ogrzewania oraz odrzucania energi w trybie chłodzenia. Tego typu systemy zawierają dwa kluczowe elementy: Gruntowy wymiennik ciepła: jest to wymiennik ciepła używany do dodawania lub usuwania energii cieplnej z ziemi. Możliwe są różne konfiguracje wymienników ciepła, które wyjaśniono w dalszej części tego rozdziału. Gruntowe pompy ciepła wykorzystują płyn przepływający przez gruntowy wymiennik ciepła jako źródło (w ogrzewaniu) lub pochłaniacz (w chłodzeniu). Od strony budynku możliwe są zarówno systemy powietrzne, jak i wodne. Temperatury robocze po stronie budynku są bardzo ważne w zastosowaniach wodnych. Pompy ciepła działają bardziej wydajnie podczas ogrzewania w niższych temperaturach poniżej 45 do 50°C, dzięki czemu lepiej pasują do ogrzewania podłogowego lub systemów klimakonwektorów. Należy zachować ostrożność, rozważając ich zastosowanie z grzejnikami wysokotemperaturowymi, które wymagają temperatury wody powyżej 60°C, ponieważ temperatury te zazwyczaj przekraczają ograniczenia większości domowych pomp ciepła.

W zależności od interakcji pompy ciepła i gruntowego wymiennika ciepła możliwe są dwie różne klasyfikacje systemów:
Pętla wtórna: W gruntowym wymienniku ciepła stosowana jest ciecz (woda gruntowa lub środek przeciw zamarzaniu). Energia cieplna przekazywana z gruntu do cieczy jest dostarczana do pompy ciepła za pośrednictwem wymiennika ciepła.
Bezpośrednie rozszerzenie (DX):Jako płyn w gruntowym wymienniku ciepła stosowany jest czynnik chłodniczy. Energia cieplna pobierana przez czynnik chłodniczy z gruntu jest wykorzystywana bezpośrednio przez pompę ciepła - nie jest potrzebny dodatkowy wymiennik ciepła. W tych systemach gruntowy wymiennik ciepła jest częścią samej pompy ciepła, pełniąc rolę parownika w trybie grzania i skraplacza w trybie chłodzenia.

Pomorskie pompy ciepła - gruntowe
Pomorskie pompy ciepła - gruntowe.


Gruntowe pompy ciepła mogą zaspokoić szereg potrzeb związanych z komfortem w Twoim domu, w tym:

Tylko ogrzewanie: Pompa ciepła jest używana tylko do ogrzewania. Może to obejmować zarówno ogrzewanie pomieszczeń, jak i produkcję ciepłej wody. Ogrzewanie z „aktywnym chłodzeniem”: Pompa ciepła jest używana zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia Ogrzewanie z „chłodzeniem pasywnym”: Pompa ciepła jest wykorzystywana do ogrzewania i jest pomijana podczas chłodzenia. W trybie chłodzenia płyn z budynku jest chłodzony bezpośrednio w gruntowym wymienniku ciepła. Operacje ogrzewania i „aktywnego chłodzenia” są opisane w następnym rozdziale.Główne zalety systemów gruntowych pomp ciepła

Efektywność w Polsce, gdzie temperatury powietrza mogą spaść poniżej –30°C, systemy z gruntem są w stanie działać wydajniej, ponieważ wykorzystują cieplejsze i bardziej stabilne temperatury gruntu. Typowe temperatury wody wpływającej do gruntowej pompy ciepła są zazwyczaj powyżej 0°C, co daje współczynnik COP około 3 dla większości systemów w najzimniejszych miesiącach zimowych.
Oszczędność energii Systemy ze źródłem gruntowym znacznie zmniejszą koszty ogrzewania i chłodzenia. Oszczędność kosztów energii grzewczej w porównaniu z piecami elektrycznymi wynosi około 65%. Średnio dobrze zaprojektowany system z gruntowym źródłem ciepła przyniesie oszczędności o około 10-20% większe niż przy zastosowaniu najlepszej w swojej klasie powietrzno-źródłowej pompy ciepła w zimnym klimacie, zaprojektowanej tak, aby pokryć większość obciążenia grzewczego budynku. Wynika to z faktu, że temperatury pod ziemią są zimą wyższe niż temperatury powietrza. W rezultacie gruntowa pompa ciepła może zapewnić w okresie zimowym więcej ciepła niż powietrzna pompa ciepła. Rzeczywiste oszczędności energii będą się różnić w zależności od lokalnego klimatu, sprawności istniejącego systemu grzewczego, kosztów paliwa i energii elektrycznej, wielkości zainstalowanej pompy ciepła, konfiguracji odwiertu i sezonowego bilansu energii oraz wydajności pompy ciepła w CSA warunki oceny.
Jak działa system naziemny? Gruntowe pompy ciepła składają się z dwóch głównych części: gruntowego wymiennika ciepła i pompy ciepła. W przeciwieństwie do powietrznych pomp ciepła, w których jeden wymiennik ciepła znajduje się na zewnątrz, w systemach gruntowych jednostka pompy ciepła znajduje się wewnątrz domu.


Konstrukcje gruntowych wymienników ciepła można podzielić na:

Zamknięta pętla.
Systemy z zamkniętą pętlą gromadzą ciepło z gruntu za pomocą ciągłej pętli rur zakopanych pod ziemią. Roztwór przeciw zamarzaniu (lub czynnik chłodniczy w przypadku gruntowego systemu DX), który został schłodzony przez system chłodniczy pompy ciepła do kilku stopni zimniej niż gleba na zewnątrz, krąży w rurach i pochłania ciepło z gleby. Typowe układy rurociągów w układach z obiegiem zamkniętym obejmują układy poziome, pionowe, ukośne oraz układy gruntu stawu/jeziora (te układy omówiono poniżej, w części Zagadnienia projektowe).
Otwarta pętla.
Systemy otwarte wykorzystują ciepło zatrzymane w podziemnym zbiorniku wodnym. Woda jest zasysana studnią bezpośrednio do wymiennika ciepła, gdzie oddawane jest jej ciepło. Woda jest następnie odprowadzana do naziemnego akwenu, takiego jak strumień lub staw, lub z powrotem do tego samego akwenu podziemnego przez oddzielną studnię. Wybór systemu rur zewnętrznych zależy od klimatu, warunków glebowych, dostępnego terenu, lokalnych kosztów instalacji na miejscu oraz przepisów miejskich i wojewódzkich. Na przykład systemy z otwartą pętlą są dozwolone w Ontario, ale nie są dozwolone w Quebecu. Niektóre gminy zakazały stosowania systemów DX, ponieważ miejskim źródłem wody jest warstwa wodonośna.

Cykl ogrzewania

Komponenty typowej gruntowej pompy ciepła. W cyklu grzewczym woda gruntowa, mieszanka niezamarzająca lub czynnik chłodniczy (który krążył w podziemnym systemie rur i odbierał ciepło z gleby) jest zawracany do pompy ciepła w domu. W systemach wykorzystujących wodę gruntową lub mieszankę niezamarzającą przechodzi następnie przez główny wymiennik ciepła wypełniony czynnikiem chłodniczym. W systemach DX czynnik chłodniczy wpływa bezpośrednio do sprężarki, bez pośredniego wymiennika ciepła.

Ciepło przekazywane jest do czynnika chłodniczego, który wrze, przekształcając się w niskotemperaturową parę. W systemie otwartym woda gruntowa jest następnie wypompowywana i odprowadzana do stawu lub studni. W systemie z obiegiem zamkniętym mieszanka niezamarzająca lub czynnik chłodniczy jest wypompowywany z powrotem do podziemnego systemu rurociągów w celu ponownego podgrzania.

Zawór zwrotny kieruje parę czynnika chłodniczego do sprężarki. Para jest następnie sprężana, co zmniejsza jej objętość i powoduje jej podgrzanie.

Wreszcie, zawór zmiany kierunku przepływu kieruje teraz gorący gaz do wężownicy skraplacza, gdzie oddaje swoje ciepło do systemu powietrznego lub wodnego, aby ogrzać dom. Po oddaniu ciepła czynnik chłodniczy przechodzi przez urządzenie rozprężne, gdzie jego temperatura i ciśnienie są dalej obniżane, zanim powróci do pierwszego wymiennika ciepła lub do ziemi w systemie DX, aby ponownie rozpocząć cykl.

Cykl chłodzenia

Cykl „aktywnego chłodzenia” jest w zasadzie odwrotnością cyklu ogrzewania. Kierunek przepływu czynnika chłodniczego jest zmieniany przez zawór zmiany kierunku. Czynnik chłodniczy odbiera ciepło z powietrza w budynku i przekazuje je bezpośrednio w systemach DX lub do wód gruntowych lub mieszanki niezamarzającej. Ciepło jest następnie pompowane na zewnątrz, do zbiornika wodnego lub studni powrotnej (w systemie otwartym) lub do podziemnych rurociągów (w systemie z obiegiem zamkniętym). Część tego nadmiaru ciepła można wykorzystać do wstępnego podgrzania ciepłej wody użytkowej.
W przeciwieństwie do powietrznych pomp ciepła, systemy gruntowe nie wymagają cyklu odszraniania. Temperatury pod ziemią są znacznie bardziej stabilne niż temperatury powietrza, a sama pompa ciepła znajduje się wewnątrz; dlatego nie pojawiają się problemy z mrozem.Pomorskie pompy ciepła - gruntowe
Pomorskie pompy ciepła - gruntowe.

Części systemu pomp

Systemy gruntowych pomp ciepła składają się z trzech głównych elementów: samej pompy ciepła, ciekłego czynnika wymiany ciepła (system otwarty lub zamknięty) oraz systemu dystrybucji (powietrznego lub wodnego), który rozprowadza energię cieplną z ciepła pompa do budynku.
Gruntowe pompy ciepła są projektowane na różne sposoby. W przypadku systemów powietrznych samodzielne jednostki łączą w jednej szafce dmuchawę, sprężarkę, wymiennik ciepła i wężownicę skraplacza. Systemy dzielone umożliwiają dodanie wężownicy do pieca z wymuszonym obiegiem powietrza i wykorzystanie istniejącej dmuchawy i pieca. W przypadku systemów wodnych zarówno źródło, jak i zlewowy wymiennik ciepła oraz sprężarka znajdują się w jednej szafie. Rozważania dotyczące efektywności energetycznej Podobnie jak w przypadku powietrznych pomp ciepła, systemy gruntowych pomp ciepła są dostępne w wielu różnych wydajnościach. Zobacz wcześniejszą sekcję zatytułowaną Wprowadzenie do wydajności pomp ciepła , aby dowiedzieć się, co oznaczają COP i EER. Poniżej przedstawiono zakresy COP i EER dla dostępnych na rynku jednostek.


Ogrzewanie i chłodzenie - pętla otwarta.

Minimalny COP ogrzewania:3,6
Zakres, COP ogrzewania w dostępnych na rynku produktach:3,8 do 5,0
Minimalny EER (chłodzenie): 16,2
Zasięg, EER w produktach dostępnych na rynku (chłodzenie):19,1 do 27,5


Ogrzewanie i chłodzenie - pętla zamknięta.

Minimalny COP ogrzewania:3,1
Zakres, COP ogrzewania w dostępnych na rynku produktach:3,2 do 4,2
Minimalny EER (chłodzenie): 13,4
Zasięg, EER w produktach dostępnych na rynku (chłodzenie):14,6 do 20,4

Co sie poprawiło w pompach ciepla?

Nastąpiła radykalna poprawa wydajności systemów ze źródłem naziemnym. Te same zmiany w sprężarkach, silnikach i sterowaniu, które są dostępne dla producentów powietrznych pomp ciepła, skutkują wyższymi poziomami wydajności systemów ze źródła gruntowego.
Systemy niższej klasy zazwyczaj wykorzystują dwustopniowe sprężarki, stosunkowo standardowe wymienniki ciepła czynnik chłodniczy-powietrze oraz powiększone wymienniki ciepła o zwiększonej powierzchni czynnik chłodniczy-woda.
Jednostki o wysokiej wydajności zwykle wykorzystują sprężarki o zmiennej prędkości lub o zmiennej prędkości, wentylatory wewnętrzne o zmiennej prędkości lub obie. Znajdź wyjaśnienie pomp ciepła o pojedynczej i zmiennej prędkości w sekcji Powietrzna pompa ciepła .
Certyfikacja, standardy i skale ocen. Polska obecnie weryfikuje wszystkie pompy ciepła pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego. Norma wydajności określa testy i warunki testowe, w których określa się wydajność i sprawność ogrzewania i chłodzenia pompy ciepła. Standardy testowania wydajności dla systemów z uziemieniem.
Rozważania dotyczące rozmiaru. Ważne jest, aby gruntowy wymiennik ciepła był dobrze dopasowany do wydajności pompy ciepła. Systemy, które nie są zrównoważone i nie są w stanie uzupełnić energii pobieranej z pola odwiertu, będą z czasem coraz gorzej funkcjonować, dopóki pompa ciepła nie będzie już mogła pobierać ciepła. Podobnie jak w przypadku systemów powietrznych pomp ciepła, generalnie nie jest dobrym pomysłem dobranie takiego rozmiaru systemu, aby zapewnić całe ciepło wymagane przez dom. W celu zapewnienia opłacalności system powinien być zasadniczo dobierany tak, aby pokrył większość rocznego zapotrzebowania na energię grzewczą gospodarstwa domowego. Sporadyczne szczytowe obciążenie cieplne w trudnych warunkach pogodowych może być sprostane dodatkowym systemem grzewczym. Obecnie dostępne są systemy z wentylatorami i sprężarkami o zmiennej prędkości. Ten typ systemu może sprostać wszystkim obciążeniom chłodniczym i większości obciążeń grzewczych przy niskiej prędkości, przy czym wysoka prędkość jest wymagana tylko dla dużych obciążeń grzewczych. Znajdź wyjaśnienie pomp ciepła o pojedynczej i zmiennej prędkości w sekcji. Dostępnych jest wiele różnych rozmiarów systemów dostosowanych do polskiego klimatu. Jednostki mieszkalne mają wielkość znamionową (chłodzenie w pętli zamkniętej) od 1,8 kW do 21,1 kW (od 6 000 do 72 000 Btu/h) i zawierają opcje ciepłej wody użytkowej (CWU).
Rozważania projektowe W przeciwieństwie do powietrznych pomp ciepła, gruntowe pompy ciepła wymagają gruntowego wymiennika ciepła do gromadzenia i odprowadzania ciepła pod ziemią. Systemy z otwartą pętlą Otwarty system wykorzystujący wody gruntowe ze studni jako źródło ciepła System otwarty wykorzystuje wodę gruntową z konwencjonalnej studni jako źródło ciepła. Woda gruntowa jest pompowana do wymiennika ciepła, gdzie pozyskiwana jest energia cieplna i wykorzystywana jako źródło dla pompy ciepła. Woda gruntowa opuszczająca wymiennik ciepła jest następnie ponownie wtłaczana do warstwy wodonośnej. Innym sposobem na uwolnienie zużytej wody jest studnia odpływowa, która jest drugą studnią, która zawraca wodę na ziemię. Studnia odrzutowa musi mieć wystarczającą wydajność, aby odprowadzić całą wodę przepuszczoną przez pompę ciepła, i powinna być zainstalowana przez wykwalifikowanego wiertacza studni. Jeśli masz dodatkową istniejącą studnię, wykonawca pompy ciepła powinien mieć wiertło do studni, aby upewnić się, że nadaje się do wykorzystania jako studnia odrzutowa. Niezależnie od zastosowanego podejścia, system powinien być zaprojektowany tak, aby zapobiegać szkodom środowiskowym. Pompa ciepła po prostu usuwa lub dodaje ciepło do wody; nie dodaje się żadnych zanieczyszczeń. Jedyną zmianą w wodzie powracającej do otoczenia jest niewielki wzrost lub spadek temperatury. Ważne jest, aby skontaktować się z lokalnymi władzami, aby zrozumieć wszelkie przepisy lub zasady dotyczące systemów otwartej pętli w Twojej okolicy.
Wielkość jednostki pompy ciepła i specyfikacje producenta określają ilość wody potrzebnej do systemu otwartego. Zapotrzebowanie na wodę dla konkretnego modelu pompy ciepła jest zwykle wyrażane w litrach na sekundę (l/s) i jest wymienione w specyfikacji dla tej jednostki. Pompa ciepła o wydajności 10 kW (34 000 Btu/h) zużywa 0,45 do 0,75 l/s podczas pracy.
Kombinacja studni i pompy powinna być wystarczająco duża, aby oprócz zapotrzebowania na wodę użytkową dostarczać wodę potrzebną pompie ciepła. Może zajść potrzeba powiększenia zbiornika ciśnieniowego lub zmodyfikowania instalacji wodociągowej w celu dostarczenia odpowiedniej ilości wody do pompy ciepła. Zła jakość wody może powodować poważne problemy w systemach otwartych. Nie należy używać wody ze źródła, stawu, rzeki lub jeziora jako źródła dla systemu pompy ciepła. Cząsteczki i inne substancje mogą zatkać system pompy ciepła i uniemożliwić jego działanie w krótkim czasie. Powinieneś również sprawdzić swoją wodę pod kątem kwasowości, twardości i zawartości żelaza przed zainstalowaniem pompy ciepła. Twój wykonawca lub producent sprzętu może ci powiedzieć, jaki poziom jakości wody jest akceptowalny iw jakich okolicznościach mogą być wymagane specjalne materiały wymiennika ciepła.
Instalacja systemu otwartego często podlega lokalnym przepisom dotyczącym zagospodarowania przestrzennego lub wymogom licencyjnym. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby ustalić, czy w Twojej okolicy obowiązują ograniczenia.
Systemy z zamkniętą pętlą. Zamknięta pętla, pojedyncza konfiguracja pionowa U0BendKonfiguracja pozioma z zamkniętą pętlą z pojedynczą warstwą System z zamkniętą pętlą czerpie ciepło z samego gruntu, wykorzystując ciągłą pętlę zakopanej plastikowej rury. W przypadku systemów DX stosuje się rurki miedziane. Rura jest podłączona do wewnętrznej pompy ciepła, tworząc szczelną pętlę podziemną, przez którą krąży roztwór niezamarzający lub czynnik chłodniczy. Podczas gdy system otwarty odprowadza wodę ze studni, system z obiegiem zamkniętym recyrkuluje roztwór niezamarzający w rurze ciśnieniowej.
Rura umieszczona jest w jednym z trzech rodzajów ułożenia:
Pionowy: Pionowy układ z zamkniętą pętlą jest odpowiednim wyborem dla większości domów podmiejskich, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Rury są wprowadzane do wywierconych otworów o średnicy 150 mm (6 cali) na głębokość od 45 do 150 m (150 do 500 stóp), w zależności od warunków gruntowych i wielkości systemu. Pętle rurowe w kształcie litery U są umieszczane w otworach. Systemy DX mogą mieć otwory o mniejszej średnicy, co może obniżyć koszty wiercenia.
Ukośne (pod kątem): Układ z zamkniętą pętlą ukośną (pod kątem) jest podobny do pionowego układu z zamkniętą pętlą; jednak odwierty są ustawione pod kątem. Ten rodzaj aranżacji stosuje się tam, gdzie przestrzeń jest bardzo ograniczona, a dostęp ograniczony do jednego punktu wejścia.
Poziomy: układ poziomy jest bardziej powszechny na obszarach wiejskich, gdzie nieruchomości są większe. Rura jest umieszczana w wykopach o głębokości zwykle od 1,0 do 1,8 m (3 do 6 stóp), w zależności od liczby rur w wykopie. Ogólnie rzecz biorąc, na tonę wydajności pompy ciepła wymagane jest od 120 do 180 m (400 do 600 stóp) rury. Na przykład dobrze izolowany dom o powierzchni 185 m2 (2000 stóp kwadratowych) zwykle wymaga systemu trzytonowego, wymagającego od 360 do 540 m (1200 do 1800 stóp) rury. Najpopularniejszą konstrukcją poziomego wymiennika ciepła są dwie rury umieszczone obok siebie w tym samym wykopie. Inne projekty pętli poziomych wykorzystują cztery lub sześć rur w każdym wykopie, jeśli powierzchnia terenu jest ograniczona. Innym wzorem używanym czasami w przypadku ograniczonej powierzchni jest „spirala” – opisująca jej kształt. Niezależnie od wybranego układu, wszystkie przewody rurowe do systemów roztworów przeciw zamarzaniu muszą być wykonane z polietylenu lub polibutylenu co najmniej serii 100 z połączeniami zgrzewanymi termicznie (w przeciwieństwie do złączek kolczastych, zacisków lub połączeń klejonych), aby zapewnić szczelne połączenia przez cały okres eksploatacji rurociąg. Prawidłowo zainstalowane rury te przetrwają od 25 do 75 lat. Nie mają na nie wpływu chemikalia znajdujące się w glebie i mają dobre właściwości przewodzenia ciepła. Roztwór przeciw zamarzaniu musi być akceptowany przez lokalnych urzędników ds. ochrony środowiska. Systemy DX wykorzystują rury miedziane do zastosowań chłodniczych.
Ani pionowe, ani poziome pętle nie mają negatywnego wpływu na krajobraz, o ile pionowe odwierty i rowy są odpowiednio zasypane i ubite (stabilnie upakowane).
Instalacje z pętlą poziomą wykorzystują rowy o szerokości od 150 do 600 mm (6 do 24 cali). Pozostawia to puste obszary, które można przywrócić za pomocą nasion trawy lub darni. Pętle pionowe zajmują niewiele miejsca i powodują mniejsze uszkodzenia trawnika.

Ważne jest, aby pętle poziome i pionowe były instalowane przez wykwalifikowanego wykonawcę. Rury z tworzywa sztucznego muszą być zgrzewane termicznie i musi mieć dobry kontakt uziemienia z rurą, aby zapewnić dobry transfer ciepła, taki jak ten, który uzyskuje się przez fugowanie otworów wiertniczych metodą Tremie. To ostatnie jest szczególnie ważne w przypadku pionowych systemów wymienników ciepła. Niewłaściwa instalacja może skutkować gorszą wydajnością pompy ciepła.

Uwagi dotyczące instalacjiUwagi dotyczące konserwacji.KosztyDługość życia pompDodatkowe systemy grzewcze
Zamontowaliśmy gruntową pompę ciepła w pomorskim do domu pasywnego.

Projekt domu pasywnego w województwie pomorskim, gdzie mieliśmy okazję wziąć udział dokładając nasz produkt w postaci pompy ciepła gruntowej. Całość kosztowała wraz pracami ziemymi niecałe 60000 PLN a zwrot całej inwestyucji powinien nastąpić w krótszym czasie niż 10 lat wlicząjąc już eksploatację wszystkich cześci i serwis. Dom jednorodzinny o wielkości 220 metrów kwadratowych. Pompa jaką zamontowaliśmy o mocy 12kW. Kolejność prac montażowych, jakie zostały wykonane:

Cena 49900 PLN

Pompa ciepła gruntowe, województwo pomorskie.
Pompy ciepła pomorskie.
Pompy ciepła pomorskie.

Pompa ciepła powietrzna, pomorskie

Pomorskie - wycena, projekt i montaż instalacji pompy ciepła powietrznej krok po kroku w domu jednorodzinnym.

Zamontowaliśmy w województwie pomorskim pompę ciepła powietrzną u jednego z naszych klientów i w poniższym artykule przedstawimy po kolei jak wyglądał proces od zapytania ofertowego poprzez montaż, aż po uruchomienie. Wersja jaką zastosowaliśmy to monoblock jako pojedyńcza jednostka zewnętrzna nie zabierająca miejsca wewnątrz domu.

Pomorskie
1 2 3 4 5 6