Pompy ciepła

Gdynia.


Spis treści:
Efektywność energetyczna pomp ciepła sprzedawanych i montowanych w Gdyni.
Wielkość pompy jest bardzo ważna.
Ważne aspekty w instalacji i montażu.
Obsługa.
W Gdyni najwięcej jest montowanych pomp powietrznych.
Plan na montaż pompy ciepła na etapie projektu w jednej z gdyńskich inwestycji.
Kolejność prac przy uruchomieniu i montażu instalacji w Gdyni.
Najczęściej zadawane pytania przez klientów z Gdyni i nasze odpowiedzi.
Efektywność energetyczna pomp ciepła sprzedawanych i montowanych w Gdyni.

Minimalna wydajność oraz typowe zakresy produktów dostępnych na rynku zostały określonw dla ogrzewania i chłodzenia. Ważne jest, aby przed wybraniem systemu sprawdzić, czy w określonym regionie obowiązują dodatkowe informacje na ten temat. Sezonowa wydajność chłodzenia, SEER, sezonowa wydajność ogrzewania HSPF. Zakres, HSPF w produktach dostępnych na rynku. Rzeczywista efektywność sezonowa może się różnić w zależności od regionu. Obecnie opracowywany jest nowy standard wydajności, który ma lepiej odzwierciedlać wydajność tych systemów w tóżnych regionach. Rzeczywiste wartości SEER lub HSPF zależą od wielu czynników związanych przede wszystkim z konstrukcją pompy ciepła. Obecna wydajność znacznie się zmieniła w ciągu ostatnich 15 lat, napędzana nowymi osiągnięciami w technologii sprężarek, konstrukcji wymienników ciepła oraz ulepszonym przepływem i kontrolą czynnika chłodniczego.
Pompy ciepła o pojedynczej i zmiennej prędkości.
Szczególnie ważna przy rozważaniu wydajności jest rola nowych konstrukcji sprężarek w poprawie wydajności sezonowej. Zazwyczaj jednostki pracujące przy minimalnym zalecanym SEER i HSPF charakteryzują się jednobiegowymi pompami ciepła. Dostępne są teraz powietrzne pompy ciepła o zmiennej prędkości, które są zaprojektowane tak, aby zmieniać wydajność systemu w celu lepszego dopasowania do zapotrzebowania na ogrzewanie/chłodzenie domu w danym momencie. Pomaga to utrzymać szczytową wydajność przez cały czas, także w łagodniejszych warunkach, gdy zapotrzebowanie w systemie jest mniejsze. Niedawno na rynek wprowadzono powietrzne pompy ciepła, które są lepiej przystosowane do pracy w zimnym klimacie. Systemy te, często nazywane pompami ciepła w zimnym klimacie , łączą sprężarki o zmiennej wydajności z ulepszoną konstrukcją wymiennika ciepła i sterowaniem, aby zmaksymalizować wydajność grzewczą przy niższych temperaturach powietrza, zachowując jednocześnie wysoką wydajność w łagodniejszych warunkach. Tego typu systemy mają zazwyczaj wyższe wartości SEER i HSPF.

Powietrzna wersja pompy ciepła i jej efektywność energetyczna.

Pompa ciepła powietrzna:wytworzenie 3 kW energii.
Aby wyprodukować 2 kW:zużycie 1 kW energii.
Zysk energetyczny:wytworzone 2 kW.
Ilość włożonej energi na zysk 2 kW:1 kW.

Wielkość pompy jest bardzo ważna.

Aby odpowiednio zwymiarować system pompy ciepła, ważne jest zrozumienie potrzeb związanych z ogrzewaniem i chłodzeniem domu. Zaleca się zatrudnienie specjalisty ds. ogrzewania i chłodzenia w celu wykonania wymaganych obliczeń. Obciążenia ogrzewania i chłodzenia należy określić przy użyciu uznanej metody wymiarowania, takiej jak CSA F280-12, „Określanie wymaganej wydajności urządzeń do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń mieszkalnych”. Dobór systemu pompy ciepła powinien być dostosowany do obciążenia klimatu, ogrzewania i chłodzenia budynku oraz celów instalacji (np. maksymalizacja oszczędności energii grzewczej lub zastępowanie istniejącego systemu w określonych okresach roku). Jeśli pompa ciepła jest zbyt mała, zauważysz, że system ogrzewania dodatkowego będzie częściej używany. Chociaż niewymiarowy system nadal będzie działał wydajnie, możesz nie uzyskać oczekiwanych oszczędności energii ze względu na częste stosowanie dodatkowego systemu grzewczego. Podobnie, jeśli pompa ciepła jest przewymiarowana, pożądane oszczędności energii mogą nie zostać osiągnięte z powodu nieefektywnej pracy w łagodniejszych warunkach. Podczas gdy dodatkowy system ogrzewania działa rzadziej, w cieplejszych warunkach otoczenia, pompa ciepła wytwarza zbyt dużo ciepła, a jednostka włącza się i wyłącza, co prowadzi do dyskomfortu, zużycia pompy ciepła i poboru energii elektrycznej w trybie czuwania. Dlatego ważne jest, aby dobrze zrozumieć swoje obciążenie grzewcze i charakterystykę pracy pompy ciepła, aby osiągnąć optymalne oszczędności energii.
Inne kryteria wyboru
Oprócz rozmiaru należy wziąć pod uwagę kilka dodatkowych czynników wydajności:
HSPF: Wybierz urządzenie o tak wysokim HSPF, jak to możliwe. W przypadku jednostek o porównywalnych wartościach znamionowych HSPF należy sprawdzić ich wartości znamionowe w stanie ustalonym przy –8,3°C, czyli w niskiej temperaturze.
Odszranianie: Wybierz jednostkę z kontrolą odszraniania na żądanie. Minimalizuje to cykle odszraniania, co zmniejsza zużycie energii dodatkowej i pompy ciepła.
Ocena dźwięku: Dźwięk jest mierzony w jednostkach zwanych decybelami (dB). Im niższa wartość, tym niższa moc akustyczna emitowana przez jednostkę zewnętrzną. Im wyższy poziom decybeli, tym głośniejszy dźwięk. Większość pomp ciepła ma poziom hałasu 76 dB lub niższy.

Ważne aspekty w instalacji i montażu.

Powietrzne pompy ciepła powinny być instalowane przez wykwalifikowanego wykonawcę. Skonsultuj się z lokalnym specjalistą ds. ogrzewania i chłodzenia w celu ustalenia rozmiaru, instalacji i konserwacji sprzętu, aby zapewnić wydajną i niezawodną pracę. Jeśli chcesz wdrożyć pompę ciepła w celu zastąpienia lub uzupełnienia centralnego pieca, powinieneś mieć świadomość, że pompy ciepła na ogół działają przy wyższym przepływie powietrza niż systemy pieców. W zależności od wielkości nowej pompy ciepła mogą być konieczne pewne modyfikacje kanałów, aby uniknąć dodatkowego hałasu i zużycia energii przez wentylator. Twój wykonawca będzie w stanie udzielić Ci wskazówek dotyczących konkretnego przypadku. Koszt instalacji powietrznej pompy ciepła zależy od rodzaju systemu, założeń projektowych oraz wszelkich istniejących urządzeń grzewczych i kanałów w domu. W niektórych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe modyfikacje kanałów lub instalacji elektrycznych w celu wsparcia nowej instalacji pompy ciepła.

Obsługa

Podczas obsługi pompy ciepła należy zwrócić uwagę na kilka ważnych rzeczy:
Zoptymalizuj pompy ciepła i dodatkowe nastawy systemu. Jeśli posiadasz dodatkowy system elektryczny (np. listwy przypodłogowe lub elementy oporowe w kanale), upewnij się, że używasz niższej nastawy temperatury dla dodatkowego systemu. Pomoże to zmaksymalizować ilość ogrzewania, jaką pompa ciepła dostarcza do Twojego domu, zmniejszając zużycie energii i rachunki za media. Zalecana jest nastawa od 2°C do 3°C poniżej nastawy temperatury ogrzewania pompy ciepła. Skonsultuj się z wykonawcą instalacji w sprawie optymalnej nastawy dla Twojego systemu.
Przygotuj się na efektywne rozmrażanie. Możesz zmniejszyć zużycie energii, ustawiając system tak, aby wyłączał wentylator wewnętrzny podczas cykli odszraniania. Może to wykonać Twój instalator. Należy jednak pamiętać, że przy tej konfiguracji odszranianie może potrwać nieco dłużej.
Minimalizuj spadki temperatury. Pompy ciepła mają wolniejszą reakcję niż systemy pieców, przez co mają trudniejsze reagowanie na głębokie spadki temperatury. Należy zastosować umiarkowane spadki o nie więcej niż 2°C lub „inteligentny” termostat, który wcześnie włącza system, w oczekiwaniu na poprawę sytuacji po spadku. Ponownie skonsultuj się z wykonawcą instalacji w sprawie optymalnej temperatury obniżenia dla Twojego systemu.
Zoptymalizuj kierunek przepływu powietrza. Jeśli masz jednostkę wewnętrzną montowaną na ścianie, rozważ dostosowanie kierunku przepływu powietrza, aby zmaksymalizować komfort. Większość producentów zaleca kierowanie strumienia powietrza w dół podczas ogrzewania i w kierunku użytkowników podczas chłodzenia.
Zoptymalizuj ustawienia wentylatora. Pamiętaj również o dostosowaniu ustawień wentylatora, aby zmaksymalizować komfort. Aby zmaksymalizować ciepło dostarczane przez pompę ciepła, zaleca się ustawienie wysokiej prędkości wentylatora lub „Auto”. Podczas chłodzenia, aby również poprawić osuszanie, zalecana jest „niska” prędkość wentylatora.

W Gdyni są stabilne średnie temperatury i tutaj najwięcej montujemy pomp powietrznych do ogrzewania.

Gdynia jest miastem na pomorzu o niższych średnich temperaturach powietrza niż np temperatury występujące na kaszubach w głębi lądu a różnice mogą sięgać nawet 6-7 stopni. Stąd też różnice w zużyciu energii są różne a praktycznie dotyczy to tego samego regionu. Dlatego też nie powinniśmy porównywać identycznych pomp ciepła w różnych regionach, ponieważ jest wiele czynników, które dają ostateczny rachunek zużycia energii i oszczędności. Pompa ciepła w gdyni oraz identyczna w głębi lądu nie daje takich samych wyników oszczędnościowych na rachunku.

Pompa ciepła jej montaż to duże wyzwanie jeśli mówimy o wersji gruntowej, ponieważ wiąże się to z pracami ziemnymi. Instalacja takiej pompy została przeprowadzona u jednego z naszych klientów w nowym domu w Gdyni, gdzie całość była zaplanowana na etapie projektu wraz z kolejnością prac wykonywanych w ogrodzie. Tego typu plan działania, projekt to wzorowe postępowanie, które powoduje płynne i bezproblemowe zaplanowanie całości tak, aby nawet późniejszy serwis był bardzo prosty.
Niestety zdarzają się również instalacje, które trzeba montować w istniejących już domach w Gdyni a to już jest bardzo duże wyzwanie, ktore wymaga skrupulatnego planowania i przewydywania ewentualnych problemów. Klienci zawsze są informowani o tym jakie mogą pojawić się problemy i jak daleko idące prace będą ingerować w stojący już dom i istniejący ogród.

Rosnące ceny ogrzewania coraz bardziej powodują, że klienci decydują się na zmianę ogrzewania z gazowego na pompę ciepła ze względu na duże oszczędności. Pompy ciepła w Gdyni i ich sprzedaż i montaż nabierają tempa ze względu na galopujące ceny w 2021 roku. Ceny surowców bezustannnie rosną a co za tym idzie eksploatacja domów w czasie zimy staje coraz droższa.

Plan na montaż pompy ciepła na etapie projektu zmniejsza koszty niż instalacja w istniejącym domu.

Wszystko jest uzależnione od warunków w istniejącym już domu a koszty zwiąkszą się jeżeli:

Jeżeli planujemy wszystko na etapie projektu i budowy dowolnego buynku czy to będzie dom, biuro, magazyn, budynek produkcyjny, wielorodzinny, użyteczności publicznej to koszty będą na pewno mniejsze!

Kolejność prac przy uruchomieniu i montażu instalacji w Gdyni.

W momencie kiedy mamy już zamontowane ogrzewanie podłogowe możemy wstąpić w drugą fazę prac a mianowicie montażu i podłączenia całej instalacji ogrzewającej. Miejsce montażu pompy ciepła należy odpowiednio przystosować tak, aby wszystko było wykonane "zgodnie ze sztuką" w pełni ergonomiczne i spełniające proste zasady dostępu do poszczególnych elementów całego systemu. Warto zaznaczyć, że do tych prac przystępujemy nie szybciej jak będzie gotowa cała instalacja CO i CWU. Cały obwód musi być napełniony, odpowietrzony i gotowy do pracy wraz z pompą ciepła. Gdy już spełnimy wszelkie niezbędne warunki opisane powyżej możemy całość włączyć, wyregulować i odpowiednio ustawić temperaturę.Gdynia - KAISAI: pompa ciepła powietrzna, monoblock.

W gdyni przeprowadziliśmy montaż pompy powietrznej monoblock w nowo wybudowanym domu.

Projekt nowego domu powinien zakładać również, całą instalację pompy ciepła, która wymaga sktupulatnego przemyślenia i zaplanowania. Prowadząc wiele realizacji wiemy, że najkorzystniejszą rzeczą jest na wczesnym etapie projektu założyć, że decydujemy się na tego rodzaju ogrzewanie w domu, które spowoduje spore oszczędności.

Gdynia - KAISAI: powietrzna pompa ciepła, monoblock.
Pompa ciepła, powietrzna, monoblock, Gdynia.

Najprostsze rozwiązanie, aby posiadać pompę to powietrzna, monoblock.

Najlepsza propozycja cenowa, projektowa oraz najmniej problematyczna to wersja pompy powietrznej typu monoblock, czyli wszystko w jednym. Jednostka jest montowana na zewnątrz tak więc nie musimy zagospodarować miejsca w budynku oraz jest to jedna obudowa urządzenia, która zawiera wszystkie niezbędne elementy do tego, aby sprawnie działać.

Gdynia - powietrzna pompa ciepła

Najczęściej zadawane pytania przez klientów z Gdyni i nasze odpowiedzi.


Jaka jest najniższa cena pompy ciepła zamontowanej w Gdyni?

W Gdyni zamontowaliśmy pompę ciepła producenta LG w cenie 3400zł i jest to jednocześnie klimatyzator latem a zimą ta jednosta stanowi ogrzewanie dwuch pomieszczeń.

Jak długo w Gdyni trzeba czekać na montaż pompy

Przeciętny czas oczekiwania wynosi około 3-4 tygodni, natomiast zdarzają się momenty, kiedy jesteśmy w stanie wykonać montaż nawet w ciągu 2 tygodni o ile dostaniemy wszystkie komponenty.

Gdzie w Gdyni można zakupić pompę ciepła?

Nasza siedziba znajduje się w Gdańsku niestety nie w Gdyni, natomiast najlepszym rozwiązaniem będzie kontakt talefoniczny, mailowy wraz z przygotowaniem wstępnej wyceny. Po akceptacji ceny nasz przedstawiciel przyjeżdza do klientów w Gdyni.

Jaką pompę wybrać w nadmorskim klimacie w Gdyni?

Często pada to pytanie i jednoznacznie odpowiadamy, że ze względu na niewielkie różnice temperatur nad morzem warto inwestować w pompy powietrzne.


GALERIA

Pompa ciepła Gdynia, montaż
Pompa ciepła Gdynia, montaż
Pompy ciepła Gdynia
Pompy ciepła Gdynia, sprzedaż
Pompy ciepła Gdynia, projekt
Pompy ciepła powietrzne, Gdynia
1 2 3 4 5 6